onze missie
onze diensten
onze werkwijze
onze identiteit
onze contactgegevens


IDCommunications kunt u inschakelen voor opdrachten als:
ontwikkeling van mission statements, visiedocumenten, werkafspraken, richtlijnen: van creatieve procesbegeleiding tot effectuering in de praktijk,
het realiseren van verandertrajecten, nieuwe werkwijzen of culturen in organisaties en netwerken van mensen: creatieve procesbegeleiding bij probleemanalyses en het formuleren, uitwerken en verkopen van de collectieve ambitie,
tekstschrijven, redactie en eindredactie: beknopte teksten die de kern raken en vooral de ziel van uw doelgroep,
workshops en trainingen: IDCommunications kan ook ingehuurd worden voor workshops over verandermanagement, communicatie of creatieve procesbegeleiding. Zie onze nieuwe training: Training Something Beautiful: de wijkverpleegkundige invloed op excellente zorg


IDCommunications is inzetbaar in alle branches, zowel Nederlands- als Engelstalig. Bijzondere expertise biedt IDCommunications op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, politiek.

IDCommunications in de gezondheidszorg
Werken met professionals vraagt een bijzondere expertise. In de gezondheidszorg, met name in de complexe multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten, heeft Irene Dingemans van IDCommunications 12,5 jaar gewerkt als netwerker, analyticus en creatieve innovator bij het Integraal Kankercentrum Amsterdam, de netwerk- en kwaliteitsorganisatie voor medisch specialisten en andere zorgverleners in de oncologie. De bijzondere expertise die zij in deze ambitieuze en hoogwaardige werkomgeving heeft opgebouwd, zet zij in voor haar opdrachten voor IDCommunications.