home <<


Training Something Beautiful: de wijkverpleegkundige invloed op excellente zorg

Regie voeren in de thuiszorg lijkt niet makkelijk..
De wijkverpleegkundige zorg is complex en staat op dit moment voor grote uitdagingen. Een steeds grotere en steeds ziekere groep cli‘nten blijft met steeds complexere problemen thuis wonen. Als wijkverpleegkundige ben je de spin in het web die samen met vele andere zorgverleners deze zorg moet organiseren. Als wijkverpleegkundige word je geacht regie te voeren. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe krijg je al je collega’s zover dat ze de zorg leveren die jij voor ogen hebt? Hoe werk je succesvol samen met de huisarts en al die andere hulpverleners? En hoe zorg je dat je niet uitgeput raakt, maar juist energie van je werk krijgt?

Excellente zorg
Het is niet altijd makkelijk om in het systeem van de Nederlandse gezondheidszorg te werken. Bureaucratie, een web aan (niet altijd gewillige) betrokken zorgverleners en hoge productie-eisen kunnen je als wijkverpleegkundige behoorlijk tegenwerken. Toch zijn er veel, heel veel, wijkverpleegkundigen die iets moois willen maken van hun vak. Die de beste zorg willen leveren aan hun cliënten. Die prettig en professioneel willen samenwerken met hun collega’s en andere zorgverleners. Excellente zorg zoals het is bedoeld.

Something Beautiful en de training
Excellente zorg ontstaat helaas niet vanzelf. Excellente zorg heeft aanjagers nodig, gedreven professionals die de lat hoog leggen en een lange adem hebben. Denk je wel eens “Dit kan beter bij ons in het team?” of “Waarom leveren wij niet de zorg zoals ik hem goed vind?” of “Hoe zorg ik dat ik mijn teamgenoten en andere zorgverleners mee krijg met mijn ideeën?” Als jij jouw wensen wilt omzetten in actie, dan is deze training iets voor jou! In twee dagen tijd leren we je hoe de obstakels te overwinnen en de thuiszorg naar jouw ambities vorm te geven. Excellente zorg zoals het is bedoeld. In deze training beginnen we bij jouw verpleegkundige dromen en aan het einde weet jij hoe jij ze morgen kunt realiseren. Want betere zorg begint bij jou. Jij, je werk, je collega’s en je cliëten verdienen het dat we er met zijn allen iets moois van maken. Gelukkig is dat helemaal niet zo moeilijk.

Informatie
Doelgroep
Doel
Resultaten van de training
Trainers
Duur
Kosten
Locatie
Data
Informatie
Aanmelding

Doelgroep
Wijkverpleegkundigen (niveau 5), 20 deelnemers per training

Doel
Je leert hoe je praktisch en effectief veranderingen kunt realiseren in je eigen professionele praktijk. Je leert hoe je eenvoudig invloed kunt uitoefenen, ook als je geen hi‘rarchische macht hebt. Centraal staan je eigen professionele ambities. We bieden je inspiratie, kennis en vaardigheden om deze ambities binnen de eisen en voorwaarden van je eigen werkomgeving te realiseren. Je hebt hiervoor praktische handvatten gekregen en gaat met de juiste attitude en een concreet plan van aanpak naar huis.

Resultaten van de training
Ook wij leggen de lat hoog. We willen je veel bieden en streven ernaar dat je aan het einde van de training:
1.inspiratie én handvatten hebt om vanuit je ambitie, expertise en positie in je eigen dagelijkse praktijk de best mogelijke zorg te realiseren;
2.weet hoe je anderen kunt enthousiasmeren en engageren inzake je ambities, de door jou beoogde (excellente) zorg en jouw praktische verbeterplannen;
3.weet hoe je de beoogde verbeteringen concreet en praktisch kunt realiseren en hoe je je doelen kunt bereiken;
4.naar huis gaat met een persoonlijke visie en plan van aanpak, afgestemd op de eisen en voorwaarden van jouw werkomgeving;
5.je leiderschap kunt tonen over je vakgebied, je functiegebonden verantwoordelijkheden en je professionele ambities;
6.je met een proactieve basishouding signalen in je team, je organisatie, je wijk en binnen je vak kunt omzetten naar beleid en concrete verbeteringen;
7.je je comfortabel voelt als gezicht van je wijk en als gelijkwaardige gesprekspartner op alle niveaus in de zorg kunt optreden.

Kortom, we richten ons op de volgende competenties
1.Formuleren van persoonlijke visie en doelstellingen
2.Communiceren en enthousiasmeren in een professionele omgeving
3.Realiseren van doelstellingen die in eigen bereik liggen
4.Professionele beroepsattitude
5.Het tonen van leiderschap naar collega’s en samenwerkingspartners

Trainers
Irene Dingemans, freelance operationeel en verandermanager
Angelique Bukman, coach en trainer, docent aan de HBO-V te Leiden, gespecialiseerd verpleegkundige oncologische en palliatieve zorg bij Zorgbalans

Duur
2 dagen van 10.00-17.00 uur (vanaf 09.30 uur ontvangst)

Kosten
open-inschrijving: Û 295,- per deelnemer
in-company (datum en tijden in overleg): Û 4.300,- per groep

Locatie
Amsterdam
(onder voorbehoud van de trainingen in oktober/november: deze vinden mogelijk centraler in het land plaats)

Data
Vrijdag 11 en 25 april 2014 (pilotkorting: 30% op deelnemersprijs)
vrijdag 13 en 27 juni 2014 (pilotkorting: 30% op deelnemersprijs)
vrijdag 20 juni en 4 juli 2014 (pilotkorting: 30% op deelnemersprijs)
vrijdag 12 en 26 september 2014
vrijdag 10 en 31 oktober 2014
vrijdag 7 en 21 november 2014
vrijdag 14 en 28 november 2014

Informatie
IDCommunications, Irene Dingemans of 06 27 46 84 34

Aanmelding
Aanmelden kan via e-mail. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met betalingsgegevens. Je aanmelding is definitief zodra het deelnemersgeld is ontvangen. Bij overinschrijving geldt moment van betalen als plaatsingscriterium. Bij te weinig aanmeldingen wordt de training geannuleerd. Wij proberen je dan te plaatsen op een andere datum, uiteraard naar keuze.