onze missie
onze diensten
onze werkwijze
onze identiteit
onze contactgegevens


Onze visie
Communiceren begint bij de eerste ideevorming. Voor goede ideeën heeft een organisatie vaak de inzet van de juiste inhoudsmensen nodig: zij kennen immers het vakgebied, de werkvloer, de doelgroep en zij weten waar wensen, behoeften en mogelijkheden liggen. Alleen... goede inhoudsmensen zijn niet per definitie in staat om de creativiteit en synergie binnen een organisatie maximaal te benutten en hun ideeën en plannen goed te verwoorden en goed te communiceren. Communiceren is een vak. Goede communicatie is een cruciale schakel in alle facetten van bedrijfsvoering en eigenlijk in iedere sociale orde.

Onze doelstelling
IDCommunications
richt zich specifiek op innovatie en het realiseren van doelen & ambities,
helpt mensen en organisaties op weg van idee naar werkelijkheid en ondersteunt hen om de ideeën en plannen die zij hebben, concreet te maken, goed te verwoorden en goed te communiceren,
biedt creativiteit, scherpe analyses, kennis van communicatie alsook procesbegeleiding en praktische ondersteuning bij de uitvoering.


IDCommunications werkt zowel één op één als met teams. Door inzet van creatieve technieken en analytische adviesvaardigheden zijn vaak één à twee bijeenkomsten genoeg om vage ideeën om te zetten naar concrete plannen of producten. IDCommunications biedt
creatieve ideevorming, mooie teksten, overtuigende communicatie en praktijk- en resultaatgerichte ondersteuning bij verandertrajecten,
ondersteuning bij het traject van ideevorming naar communicatie naar verandermanagement voor zowel het gehele traject als op onderdelen.